Prace w przestrzeni zamkniętej

Polecamy nasze usługi związane z obsługą przestrzeni zamkniętych w szczególności wnętrz silosów, zbiorników czy szachtów. Mamy duże doświadczenie w usuwaniu nawisów w silosach, w czyszczeniu oraz w renowacji powłok wewnętrznych. Realizowaliśmy również szereg innych prac specjalistycznych, między innymi spawanie w silosach, montaż instalacji pomiarowych w zbiornikach czy rozkuwanie zatorów w elewatorach.

Specjalizujemy się w takich pracach, jak:

  • Czyszczenie i udrożnianie silosów
  • Odkurzanie silosów i mycie ciśnieniowe
  • Zabezpieczenie antykorozyjne silosów / zbiorników
  • Spawanie wewnątrz przestrzeni zamkniętych
  • Montaż sond i czujek poziomu zapełnienia zbiorników
  • Montaż klap rewizyjnych w silosach
Pracownik podczas pracy w przestrzeni zamkniętej, w kasku oraz masce ochronnej, Climbnet
@

Kontakt z nami

Masz pytania? Napisz do nas