Montaż instalacji przemysłowych, spawanie na wysokościach, pracownik na wysokości w masce spawalniczej, Climbnet

Niezbędne wyposażenie do pracy na wysokości

Wybór i obsługa odpowiedniego sprzętu do pracy na wysokości, jest ważną częścią wytworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Zapraszamy do artykułu, w którym opracowaliśmy informacje dotyczące bezpieczeństwa pracy na wysokości.

Prace na wysokości – informacje ogólne

Praca na wysokości to praca wykonywana „nad ziemią” i definiowana jest jako każda praca wykonywana w dowolnym miejscu powyżej 1 metra nad poziomem gruntu. Podczas jej wykonywania, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie środki, osoba może spaść na odległość mogącą spowodować obrażenia. Zwykle praca na wysokości wymaga użycia rusztowań, drabin, wciągników i suwnic i wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo pracownika.

Niebezpieczeństwo podczas pracy na wysokościach

Praca na wysokości uznawana jest za jedną z najbardziej niebezpiecznych czynności w branży budowlanej, konserwacyjnej i zarządzania obiektami. Wśród wielu zagrożeń, praca na wysokości naraża pracowników na ryzyko upadku z wysokości. Na niebezpieczeństwo narażone są także inne osoby – uderzenie przedmiotami, które mogą spaść z wysokości. Niestety takie wypadki mogą zakończyć się tragicznie. W związku z tym place budowy są najczęściej zupełnie zamykane dla osób nieupoważnionych do przebywania w nich. 

Kompleksowość prac na wysokościach

Prace remontowe, naprawcze lub rozbiórkowe, odbywają się w zamkniętych obszarach, w celu zmniejszenia liczby ewentualnych obrażeń. Firma Climbnet skupia swoją uwagę na czynnościach wysokiego ryzyka, w tym pracy na wysokości. Ponadto kompleksowo dbamy także o takie obszary jak:

 • planowanie, 
 • instalacja, 
 • montaż, 
 • inspekcja, 
 • konserwacja,
 • sprzątanie.

Prace na wysokościach – BHP

W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy dotyczące pracy na wysokości są odpowiednio uregulowane. Tak jak już zostało wspomniane, pracą na wysokości, określa się działania wykonywane na wysokości przynajmniej 1 metra nad poziomem ziemi, gruntu lub podłogi. Istnieje jednak pewne odstępstwo. Jeśli:

 • powierzchnia jest osłonięta z każdej strony do wysokości 1,5 metra (pełne ściany lub ściany z oszklonymi oknami),
 • powierzchnia w swojej konstrukcji posiada elementy chroniące go przed upadkiem z wysokości,

to taki rodzaj prac, nie jest zaliczany do pracy na wysokościach.

Regulacje dotyczące pracy na wysokościach

Przepisy dotyczące pracy na wysokości nakładają na odpowiedzialne podmioty obowiązek zapewnienia:

 • odpowiedniego zaplanowania i zorganizowania pracy na wysokościach,
 • osoby wykonujące tę pracę są odpowiednio wyszkolone i kompetentne, a także mają właściwe uprawnienia do wykonywania tego typu prac,
 • ryzyko związane z pracą na wysokości zostało ocenione, i w związku z nim dobrany został właściwy sprzęt roboczy,
 • sprzęt, którego używa się na wysokości, jest odpowiednio sprawdzony, regularnie konserwowany i, jeśli to wymagane, posiada aktualne badania techniczne.

Jak zapobiec ryzyku podczas pracy na wysokościach?

Rozpoczynając prace na wysokości, wykonawca musi podjąć konkretne kroki, które pozwolą uniknąć i zapobiegną niebezpieczeństwu. Niezbędny jest wybór odpowiedniego sprzętu do pracy i wybór zbiorowych środków zapobiegających upadkom. Należy używać osobistych sprzętów roboczych, takich jak systemy zabezpieczające.

Dodatkowe zabezpieczenia podczas pracy na wysokościach

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas pracy na wysokościach, jest możliwe dzięki zastosowaniu środków zmniejszających odległość i łagodzących skutki upadku. Dotyczy to jednakowo przedmiotów, jak i samych pracowników. Zaleca się wykorzystywanie systemów zatrzymujących upadki. 

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Firma Climbnet na bieżąco weryfikuje i sprawdza zabezpieczenia, których używa podczas prac na wysokościach. Bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka zawsze stawiane jest na pierwszym miejscu.