Prace w przestrzeni zamkniętej, pracownik wykonuje pomiary, Climbnet

Jak wygląda praca w zbiornikach zamkniętych? Poznaj szczegóły

Jedną z usług, jakie oferuje firma Climbnet jest praca w przestrzeni zamkniętej. W jej zakres wchodzą prace wewnątrz silosów, zbiorników oraz szachtów. Zakres prac obejmuje usuwanie nawisów w silosach, spawanie w silosach, rozkuwanie zatorów w elewatorach. Chcielibyśmy jednak opisać, na czym polega praca wewnątrz zbiorników oraz dlaczego konieczne jest zachowanie wszelkich zasad BHP.

Praca w zbiornikach zamkniętych – to nie dla wszystkich

Każdy z pracowników firmy Climbnet, który wykonywać będzie prace w zbiornikach zamkniętych, posiada odpowiednie kwalifikacje zdrowotne oraz zawodowe. Są to niezbędne warunki, z powodu niebezpieczeństwa wykonywanej pracy. Jak zatem wygląda wykonywanie takich zleceń?

Rodzaje pracy w zbiornikach zamkniętych

W zależności od miejsca, w którym ma być wykonana praca, możemy wyróżnić następujące czynności:

  • udrażnianie i czyszczenie silosów,
  • zabezpieczenia antykorozyjne zbiorników lub silosów,
  • odkurzanie i mycie ciśnieniowe silosów,
  • spawanie wewnątrz silosów lub zbiorników,
  • montaż czujników poziomu zapełnienia zbiorników.

Przebieg pracy w zbiorniku zamkniętym

Prace należy rozpocząć od opróżnienia, a następnie wstępnego oczyszczenia zbiornika. Oczyszczenie polega na przemyciu oraz:

  • w przypadku zbiornika po gazach palnych – przedmuchanie gazem obojętnym,
  • jeśli w zbiorniku znajdowało się kwaśne lub zasadowe medium – zneutalizowanie odczynnika, a następnie oczyszczenie wodą.

Po wykonaniu oczyszczenia zbiornika, należy go przewietrzyć. Analiza powietrza wewnątrz zbiornika musi wykazać wymaganą ilość tlenu, a także wykluczyć zagrożenie wybuchowe i toksyczne. Wykonując takie badania, należy pamiętać o tym, by wykonywać je spoza zbiornika, a także o przeprowadzeniu ich na różnych wysokościach zbiornika (gazy mogą się gromadzić na różnych wysokościach).

Narzędzia i źródła światła wykorzystywane w zamkniętych zbiornikach muszą posiadać napięcie 24 V. Doskonale, gdyby takie sprzęty były nieiskrzące, ponieważ zmniejszy to ryzyko wystąpienia wybuchu. 

Odłączenie dopływu mediów, substancji czy materiałów do zbiornika to kolejny krok prac. 

Jeżeli wewnątrz przestrzeni zamkniętej znajdują się sprzęty elektroniczne, które nie są wykorzystywane do prac – należy odłączyć je od źródła zasilania. 

Należy pamiętać także, by temperatura, jaka panuje w zbiorniku, była maksymalnie o 5°C różna od temperatury otoczenia.

Należy pamiętać, by wykorzystywany sprzęt (maszyny, narzędzia), których używa specjalista, były sprawne technicznie. Niektóre maszyny będą obowiązkowo musiały posiadać aktualne certyfikaty lub przeglądy techniczne. Nie tylko wykorzystywane maszyny muszą być bezpieczne. Osoba wykonująca prace w przestrzeniach zamkniętych bezwarunkowo musi być wyposażona w środku ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Jeżeli przeprowadzone mają być prace szczególnie niebezpieczne, konieczne jest, by wykonywały je minimum dwie osoby.

Kolejnym z etapów przygotowania do pracy w zbiornikach zamkniętych jest kontrola środków techniczno-organizacyjnych. Będą one dawać bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dzięki nim, możliwa będzie efektywna asekuracja oraz ewentualna ewakuacja w razie potrzeby. 

Dokumenty obowiązujące podczas prac w zbiornikach zamkniętych

Prace w zbiornikach zamkniętych nie zostaną rozpoczęte bez wydania Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót – IBWR. Jest to podstawowy dokument BHP. Należy dokładnie przeanalizować wszelkie zagrożenia, które mogą wydarzyć się podczas przeprowadzania prac w przestrzeniach zamkniętych. 

 

Wykonywanie prac w przestrzeniach zamkniętych to rodzaj specjalistycznych robót, które nie każdy może przeprowadzać. Skontaktuj się z firmą Climbnet, jeśli planujesz przeprowadzenie takich prac.