Montaż instalacji przemysłowych, spawanie na wysokościach, pracownik na wysokości w masce spawalniczej, Climbnet

Spawanie na wysokości – zastosowanie metod MMA, MIG oraz MAG.

Firma Climbnet zajmuje się modernizacją, wykonywaniem oraz montażem konstrukcji stalowych. Co to oznacza w praktyce? Spawanie na wysokości jest wymagającym oraz kompleksowym zajęciem. Wymaga ono pracy specjalistów z odpowiednimi kwalifikacjami. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje do tego rodzaju prac. Zapoznaj się z tekstem, by dowiedzieć się szczegółów o spawaniu na wysokości.

Rodzaje spawania

Wyróżniamy 4 podstawowe rodzaje spawania:

  • spawanie elektryczne,
  • spawanie gazowe,
  • spawanie termitowe,
  • spawanie laserowe.

W dzisiejszym artykule omówimy pierwszy z wyżej wymienionych rodzajów – spawanie elektryczne, a konkretniej spawanie elektrodą topliwą.

Spawanie elektryczne

Aby omówić szczegółowo poszczególne metody spawania elektrodą topliwą, przybliżmy najpierw temat spawania elektrycznego. Przebiega ono na zasadzie wytwarzania łuku elektrycznego pomiędzy elektrodą spawalniczą a materiałem spawanym. Łuk wydziela ciepło, które umożliwia stopienie się brzegów łączonych części i zwykle dodawanego spoiwa. Tworzy się złącze między materiałami, które nazywane jest spoiną.
Spawanie elektryczne jest najczęściej spotykanym sposobem łączenia metali. Można wyróżnić następujące metody tego rodzaju spawania:

  • MMA (ang. Manual Metal Arc) – spawanie elektrodą otuloną,
  • MAG (ang. Metal Active Gas) – spawanie w osłonie gazów aktywnych,
  • MIG (ang. Metal Inert Gas) – spawanie w osłonie gazów obojętnych,
  • TIG (Tungsten Inert Gas) – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych,
  • SAW (Submerged Arc Welding) – spawanie łukiem krytym.

Warto jednak wspomnieć, iż spawanie TIG wyróżnia się spośród pozostałych, ponieważ przebiega ono przy udziale elektrody nietopliwej.

MMA – spawanie elektrodą otuloną

Najstarszą i najbardziej uniwersalną metodą spawania łukowego jest spawanie elektrodą otuloną, znaną również jako metoda MMA. Wykorzystywana elektroda otulona, składa się z metalowego rdzenia ze sprasowaną otuliną. Między spawanym materiałem a końcem elektrody wytwarzany jest łuk elektryczny. Zajarzenie łuku odbywa się w sposób kontaktowy, na skutek dotknięcia końcem elektrody materiału spawanego. W ten sposób elektroda ulega stopieniu i krople powstałego materiału przenoszone są przez łuk do tak zwanego płynnego jeziorka spawalniczego. W tym miejscu tworzy się spoina.
Spawanie elektrodą możliwe jest w niemalże każdych warunkach oraz w każdej pozycji. Może być zastosowana w przemyśle stoczniowym, pracach instalacyjnych na wysokości, branżach produkcyjnych.

MAG – spawanie z użyciem gazu osłonowego chemicznie aktywnego

Spawanie metodą MAG wykorzystujemy, by łączyć ze sobą stale konstrukcyjne wysokostopowe, niskostopowe oraz niestopowe. Przebiega ono dzięki stapianiu się spawanego metalu oraz materiału elektrody topliwej przez ciepły łuk spawalniczy, który jarzy się w osłonie gazowej pomiędzy spawanym materiałem a elektrodą topliwą.
Jest to uniwersalna metoda, dzięki miejscu oraz pozycji spawania.

MIG – spawanie z użyciem gazu osłonowego chemicznie obojętnego

Spawanie metodą MIG stosowane jest do spawania miedzi, aluminium, magnezu oraz innych nieżelaznych metali i ich stopów. Odbywa się ono na takiej samej zasadzie, jak spawanie metodą MAG, z tą różnicą, iż spawanie MIG przebiega w osłonach gazów obojętnych, a MAG w aktywnych.

Charakterystyka spawania MIG/MAG

Najpowszechniejszą metodą spawania konstrukcji jest obecnie spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych. Formowanie spoiny jest możliwe dzięki korzystnym warunkom, jakie daje dokładna osłona łuku, który jarzy się między elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Spawanie MIG/MAG może być wykorzystywane do tworzenia połączeń o wysokiej jakości, właściwie wszystkich metali – tych, które mogą łączyć się przy zastosowaniu spawania łukowego.
Proces spawania metodą MIG/MAG jest dosyć uniwersalny – możliwa jest łatwa regulacja. Dzięki niemu wykonywane są rozmaite konstrukcje z wielu rodzai metali i ich stopów. A to wszystko możliwe jest w warunkach warsztatowych oraz montażowych, w każdej pozycji.

Firma Climbnet oferuje spawanie na wysokości. Nasi specjaliści posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania opisywanych metod spawania. Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły oferty.