Spawanie na wysokościach, maska spawalnicza, usługi alpinistyczne, Climbnet

Spawanie na wysokości – czy jest wymagające?

Spawanie, to w potężnym uproszczeniu, łączenie materiałów przez podgrzanie ich do temperatury topnienia i złączenie ze sobą elementów z dodaniem spoiwa lub bez niego. Źródłem ciepła zazwyczaj jest łuk spawalniczy wytworzony przez prąd, który z kolei generowany jest przez spawalnicze źródło prądu. Spawanie z użyciem łuku elektrycznego, to spawanie łukowe. Czynności te nie zawsze wykonywane są w bezpiecznych, wygodnych warunkach. Do jednych z najniebezpieczniejszych kategorii zaliczamy spawanie na wysokości.

Po pierwsze: bezpieczeństwo!

Już sama praca spawacza należy do jednych z najniebezpieczniejszych, wykonywanych w budownictwie. Jeżeli dodamy do tego jeszcze pracę na wysokości, czyli usługi alpinistyczne, to stopień niebezpieczeństwa znacząco wzrasta. Dlatego tak ważne przy spawaniu na wysokości jest BHP. Najważniejsze dla nas jest bezpieczeństwo, dlatego oferując usługi alpinistyczne, zawsze przestrzegamy kilku reguł:

  • zawsze mamy odpowiednie ŚOO, czyli środki ochrony osobistej: kask przystosowany do prac alpinistycznych, odzież przystosowaną do spawania (niepalącą się), buty, szelki i uprzęże
  • w miarę możliwości spawacz-alpinista znajduje się na rusztowaniu, podwyższeniu, bądź innym miejscu, na którym może stabilnie stać
  • dbamy o odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe
  • pracujemy w parach

Przed rozpoczęciem prac przedstawiamy zleceniodawcy IBWR, czyli Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Robót, która w dokładny sposób przedstawia, w jaki sposób będzie wykonywane spawanie na wysokości i jakich zabezpieczeń użyjemy.

Spawanie na wysokości

Tak na ziemi jak i wysoko ponad nią, stosowany jest cały wachlarz metod spawalniczych. W zależności od warunków i zadanej specyfikacji oferujemy różne sposoby spawania na wysokości.

Spawanie metodą MMA 111

Spawanie metodą MMA 111, to inaczej spawanie elektrodami otulonymi. Odbywa się przy pomocy topliwej elektrody metalowej pokrytej otuliną topnika. Jest to niezwykle uniwersalna metoda. Głównie używana do spawania stali (również nierdzewnej), jednakże można nią spawać również stopy glinu, cynku i miedzi. Jeżeli dołączymy do niej oferowane przez nas usługi alpinistyczne, uzyskujemy kompleksową metodę do użytku w przemyśle i nie tylko.

Spawanie metodą MIG (131) / MAG (135)

Spawanie MIG/MAG, to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych (MIG 131) lub aktywnych (MAG 135). Jako gazy osłonowe obojętne najczęściej używane są argon lub hel. Z kolei gazy osłonowe aktywne, to dwutlenek węgla lub jego mieszanina z argonem. Metoda nadaje się do spawania większości materiałów.

Spawanie metodą TIG 141

Spawanie TIG, to spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych, takich jak argon, hel lub ich mieszanki. Przystosowana jest do spawania ręcznego lub automatycznego. Można nią spawać wszystkie gatunki stali, najczęściej jednak używana jest przy łączeniu aluminium i jego stopów.

Pozostałe usługi alpinistyczne

Świadczymy usługi alpinistyczne nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce i Europie. Nasz wysoce wykwalifikowany i doświadczony zespół zajmuje się nie tylko spawaniem na wysokości. Oferujemy także cięcie palnikami, modernizacje i pomoc przy budowie konstrukcji stalowych. Wzmacniamy już wykonane konstrukcje, a także naprawiamy. Wykonujemy również zabezpieczenia antykorozyjne. Jak widać spektrum oferowanych przez nas usług alpinistycznych, jest bardzo szerokie, zatem zapraszamy do kontaktu!